Registro lanæas Universala Eldono

Iu pli bona lingvo eæ ol Amerikano

Ejo novoj Finita des jaroj ni apud The Register estas ricevaj multnombra plendoj, insultoj kaj minacoj koncerne nia politiko de alveturanta artikolojn en Brita (i.e. reala) Angla. Tamen, sekvanta iu preskaý sensanga puæo nia politiko (kaj ankaý nia administrado) þanøis, kaj ni nun havi iu sintenon pli erudis rilate al sugestoj de nia legantoj instiganta ni al "speek ammerican!". Amerikanon tamen ne konsideris ideala pro nia aýdienco. Anstataýe ni sentis, kaýze de la karaktero tutmonda de l'interreto, ni devi adopti iu same tutmonda lingvo. Tiamaniere The Register Universala Eldono koncipiøis.

Provizore sole kelke da artikoloj estos skribata en Esperanto kiel iu juøado, sed baldaý nia dungitoj estos reedukata sufiæe por permisos ni ekspansii tiu æi servo. Post sukceson atendis de la beta versio, ni nedaýrigos æio servoj en angla lingvo je The Register, kio post tio konatos kiel La Registro. Ni scias ke vi bonvenigos tiu æi þanøo. Gloro meritij al la Administrado Nova! ®

Sponsored: Minds Mastering Machines - Call for papers now open


Biting the hand that feeds IT © 1998–2018